Home Forums General Chat! Aberystwyth University Fitness Testing

 • This topic is empty.
Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #21785
  ValleyMan
  Member

  A chance for Andrew to close the gap on Roger, or would this be considered cheating?

  English version at the bottom for the few of you who have not quite mastered Welsh yet…

  Newydd! Profion Ffitrwydd ym Mhrifysgol Aberystwyth

  Mae Prifysgol Aberystwyth yn cyflwyno cyfres newydd gyffrous o wasanaethau sy’n manteisio ar ein gwybodaeth ardderchog, canlyniad 10 mlynedd o waith ymchwil, ac ar yr adnoddau diweddaraf i ddarparu cymorth gwyddor chwaraeon o safon fyd-eang i athletwyr.

  Dewch draw i brofi’ch ffitrwydd yn ein Labordy Gwyddor Chwaraeon, lle byddwn yn helpu i drefnu gwaelodlin hyfforddiant, wedi’i theilwra i’ch gallu presennol ac at eich targedau perfformiad.

  Mae’n tîm yn arbenigo ar chwaraeon dyfalbarhad, ac rydym wedi cael ein hachredu gan BASES (Cymdeithas Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prydain). Byddwn ni’n cyfuno gwybodaeth a phrofiad er mwyn sicrhau y byddwch chi’n perfformio hyd eithaf eich gallu.

  Y gwasanaethau sydd ar gael –

  · Dadansoddi perfformiad

  · Paratoi am ddigwyddiadau

  · Profi seicolegol

  · Datblygu cynlluniau hyfforddi

  · Cyngor ar faeth

  · Asesu cyfansoddiad corfforol

  · Ymbaratoi yn seicolegol

  · Hyfforddiant sgiliau meddyliol

  I drefnu sesiwn ymgynghori am ddim, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â –

  Jonathan Baker PhD, athletesupport@aber.ac.uk , 01970 622108

  New! Aberystwyth University Fitness Testing

  Aberystwyth University are launching a new and exciting suite of services that use both our excellent research knowledge, built up over the past 10 years, and state of the art facilities to provide World-class sports science support for athletes.

  Come and test your levels of fitness at our in-house Sport Science Lab where we will help establish a training baseline tailored to your current abilities and performance goals.

  With a particular specialism in endurance sports, our team of BASES (British Association of Sport and Exercise Sciences) accredited experts will combine knowledge and experience to ensure that you are able to achieve your optimal performance.

  Services available –

  · Performance analysis

  · Event preparation

  · Physiological testing

  · Training plan development

  · Nutritional advice

  · Body composition assessment

  · Psychological preparation

  · Mental skills training

  To book a free consultation or for answers to any queries contact –

  Jonathan Baker PhD, athletesupport@aber.ac.uk , 01970 622108

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.